lifeworksgestaltlogobase

2015. május 26., kedd

Case #49 - A merev baba, és a puha kezek

Annabelle levert és nagyon szomorú volt. Magával hozott egy kis babát, melynek kicsi, merev fa karjai voltak.
„Ez én vagyok", mondta. 'A karjaim merevek, mint egy zombinak. A szívem szomorú.'
Elmondta, hogy a szülei szörnyen sokat veszekedtek gyerekkorában, és ez sok félelmet és ridegséget okozott benne. Felnõttkorában túl keménynek érezte magát, és némi gyengédséget akart találni. Azonban a baba azt mutatta, milyen merevnek is érezte magát.
Figyelmesen hallgattam õt és úgy éreztem a szívem teljesen nyitott – valóban nagyon szomorú volt.
Ugyanakkor, egy pajkos gondolat futott át az agyamon, ami majdnem tiszteletlenségnek tûnt: a kép, ahogy a zombik sétálnak körbe, azon a vicces módon, ahogy legtöbben a zombikat magunk elé képzeljük.
Így megosztottam vele azt, hogy milyen mélyen megértem õt, és törõdöm vele, valamint ezt az örült, pajkos gondolatomat is a zombikról. Nem akartam tiszteletlen lenni, de ezt a másik részemet is be akartam vonni.
Õ nyitott volt arra, hogy meghallgassa ezt. Azt javasoltam, hogy talán még játszhatnánk is ezzel.
Így hát felálltunk, egymás mellé és zombi módra járkáltunk körbe, a csoportban lévõ emberek felé. A legtöbb ember velünk nevetett, és élvezte ezt a vicces õrültséget. Voltak egy kevesen, akik igazán megijedtek, így mi körbefordultunk körülöttük. Nagyrészt azonban ez egy butácska, vicces gyakorlat volt.
Annabelle leült és én leültem vele szemben, azt figyelve, hogy hogyan érzi magát.
Ez a gyakorlat kissé meglágyította, és kissé jobban megnyitotta. Ott ült a kis babával, a kicsi karjait tapogatva, és arról mesélt, hogy milyen merevek azok a karok, de mégis ha dörzsölgetné, talán puhulnának.
Ezt tehát jelnek vettem, meg fogtam mindkét karját és finoman dörzsölgetni kezdtem. Megragadta a kezemet, mint egy kis gyerek, aki vigaszt keres. Ránéztem, hogy felmérjem milyen érzés ez neki és láttam, amint felenged. Folytattam a karjai dörzsölését és az enyhülésrõl beszéltem neki. Éreztem az energia intenzitását a kezében. Így amint azt mondta, hogy a karjai kezdenek lágyulni, a kezeimet tenyérrel felfele az ölembe helyeztem, és megengedtem neki, hogy a kezeit a kezeimhez simítsa. Ezt meg is tette, oda és vissza, lassan. Megjegyeztem, hogy mennyi energia van a kezeiben.  Nagyon mélyen összeköttetésben volt a szívével, és az érzéseivel, és ez alatt a folyamat alatt velem is kapcsolatban maradt.
Arról beszélt, hogy a kezeim a szüleit jelképezik, melyek külön ugyan, de jelen vannak. Mindkét kezemet megérintette szeretettel és szomorúan. Aztán megfogta a kis babát, és az arcát az ujjaimra helyezte. Aztán megfogta a baba két karját, és egyiket az egyik, másikat pedig a másik kezemhez érintette.
Azt mondta, hogy bár a szülei külön vannak, mégis mindkettõjükkel kapcsolatban tud lenni.
Ez nagyon mély pillanat volt, mikor a szomorúságának a minõsége megrekedtbõl, és összeomlottból, nyitott szívûvé és áramlóvá vált. A kezei ellazultak és  minden egyes részében lélegzõ, jelenlévõ és kapcsolatot teremtõ volt.
Ez nagyon mély tapasztalat volt számára, ahogy számomra is, és ezután mély békét és teljességet érzett.
.

2015. május 17., vasárnap

Case #48 -

Song-linak komoly egészségügyi problémái voltak az elmúlt évben. Számos operáción esett át, amelyek nem segítettek sokat; az állapota hol javult, hol romlott.  Így a következő feltevés az volt, hogy az egészségügyi problémák lélektani eredetűek. Sokféle terápiát kipróbáltc így óvakodtam a megismétlésüktől, és egyenesen megkérdeztem tőle, hogy mi az, amit már megpróbált. Nem jó túl sokfelől megközelíteni ugyanazt a problémát, ez óvatos, szakmai megítélést igényel.
Ha orvoshoz mész, jó lehet még egy véleményt meghallgatni, de valószínűleg nem 4-et vagy 5-öt-az csak összezavar. Folyamatosan ugyanazon a problémán dolgozni ugyanazzal a terapeutával létrehozhat elmélyülést, ellenben a „körülszaglászásh is eredményes lehet. Szóval nem akartam automatikusan belemerülni a problémába.
A körülményekről kérdeztem - mi történt egy évvel ezelőtt, amikor először tapasztalni kezdte az egészségügyi problémákat. Elmondta, hogyan vásárolt meg néhány „papírpénzth, amit Kínában el szoktak égetni, általában valaki emlékére. Az apja 5 évvel azelőtt halt meg, ezért vette.
Miközben vásárolt, egy „boszorkányh (az ő szavaival élve) figyelmeztette őt, hogy ne vegyen túl sokat, különben meg fog betegedni. Azonnal megpróbálta visszaadni a papírokat, de az üzlet nem akarta visszavenni őket.
Nem sokkal ezután jelent meg a betegsége.
Az apjával való kapcsolatáról kérdeztem őt. Közeli volt, bensőséges, és napi szinten gondolt rá, gyakran összekapcsolva őt élete részeivel, mint például a fiával.
A probléma körülményeinek kiderítése fontos lehet, fontosabb, mint csupán az érzelmi problémákkal foglalkozni. A kontextus fontos információt biztosít, ami segíthet eldönteni a terápia irányát.
Tehát további kérdéseket tettem fel, a gondolatok gyakoriságával kapcsolatban- 5 év után úgy tűnt nekem, hogy eléggé központi szerepük van, és valamilyenféle befejezetlen ügyet jeleznek.
Nem igazán tudott válaszolni, hogy miről gondolkozott, vagy, hogy egyáltalán hogyan érzett, amikor az apjára gondolt, bár pozitívnak tűnt.
További találkozások során lehetséges mélyebben belelátni a tudatába, de mivel világos volt zárkózottsága, nem akartam tovább erőltetni a dolgokat, inkább annál maradtam, amit elmondott. Ez az egyik módja annak, ahogyan nem törünk át az „ellenállásonh a Gestaltban.
Szóval néhány alkalommal csak ültem, és hallgattam, amit mondott.
Azokat a fogalmakat akartam használni, amiket ő használt-a pénz, a boszorkány és az ő (majdnem hogy) megszállott gondolása az apjára.
Ezért néhány házi feladatot javasoltam neki- egy meghosszabbított Gestalt kísérletet.
Javasoltam, hogy vásároljon egy darab papírpénzt. Érdeklődtem, és van egy fényképe az apjáról a számítógépen. Szóval azt mondtam neki, hogy minden egyes nap, ugyanabban az időpontban vágjon le egy kicsi darabot a papírpénzből, tegye rá egy égetőre, nyissa meg az apjáról készült képet a számítógépen, kérje meg, hogy áldja meg az életét, aztán pedig zárja be a képet.
Ez az, amit a rövid terápiában a „tünet felírásakénth ismernek, és a Gestaltban párhuzamban áll a „változás paradox elképzelésévelh. Azonosulni azzal, ami van.
Ő többet akart- világos volt, hogy idegesen keresi a lehetőséget még több terápiára, ami megegyezik azzal, amiről a boszorkány figyelmeztette őt-pl. ne légy túl mohó, és ne akarj túl sok „értéketh- mint a papírpénz esetében.
Mindamellett látván a nyugtalanságát, fontolóra vettem a vele való későbbi foglalkozást is.
Betegállományban volt, ezért megkérdeztem, hogy mivel tölti a napjait. Otthon volt, és alapvetően 8 órája volt, amiben főzött, pihent, és elment sétálni.
Azt kérdeztem, hogy van-e bármilyen társadalmi probléma, ami fontos számára, de nemlegesen válaszolt.
Így azt javasoltam, hogy alapítson az apja nevére egy közszolgálati tevékenységet.
Ez megváltoztatja az apja jelképes ábrázolását, olyan, mint egy ugródeszka az élethez és álláshoz, olyan, ami jobb a betegségen, halálon, és munkanélküliségen való töprengés. Ez valami pozitívat is adott neki, amire koncentrálhat a nap során- „valamiért élnih.

2015. május 6., szerda

Case #47 - A kapcsolat vége egy új kezdet

Ez a pár egy ideje küzdött.
Az elsõ dolog, amit Rhonda a konzultáción mondott, az volt, hogy - „a szüleim elváltak, és én megígértem magamnak, hogy soha, de soha nem fogom ezt tenni egy családdal, amit létrehoztam". Rendkívül szomorú volt. Brian átölelte, de õ elhúzódott.
Azt kértem Briantõl, helyezkedjen el vele szemben, hogy lássák egymást.
A második dolog, amit mondott, az volt, hogy „Belefáradtam. Nem tudom folytatni többé. Ez a kapcsolat számomra véget ért."
Brian megdöbbent.  Mondta Rhondának, hogy korábban sokszor hallotta õt ezt kijelenteni, és az elõzõ pár hónapban keményen dolgozott, hogy változásokat érjen el. Elkezdte kifejteni ezt…leállítottam. A magyarázkodást Gestalt nézõpontból a „mi van" elõl való kitérés egyik módjának tekintjük.
Azt kértem tõle, hogy csak közölje vele, mit érez. Nagyon sok biztatás után elmondta, hogy pánikba esettnek és elhagyatottnak érzi magát. Sírni kezdett.
Rhonda egy ideig csak ült, és nem mondott semmit. Amikor buzdítottam, közölte, hogy üres; túlságosan is érzelmi alapú volt a kapcsolatuk, és kikapcsolta a tudatát. A Gestaltban senkit sem kényszerítünk, ha ez a pont jelentkezik.
Így a férfival dolgoztam tovább - elmagyaráztam, hogy Rhonda nem elérhetõ, ezért nincs értelme tovább erõltetni; üldögéltem vele, míg õ elmerült az érzelmeiben, és segítettem neki, hogy ne hagyja el magát ebben a helyzetben. Tudtam, hogy hogyan érzett, hogy milyen borzalmas lehet neki most, és, hogy mennyire nehéz, hogy Rhonda „lehúzta a redõnyt" és teljesen elérhetetlenné vált számára a szükség és bánat ezen órájában.
Aztán Rhonda ránézett, könnyekkel a szemeiben. Azt mondta - ez történt az anyáddal, az exfeleségeddel, én sosem akartam ezt tenni veled.
Brian letört, és magába húzódott. Bátorítottam, hogy tartsa meg a jelenlétét, és lássa, hogy Rhonda most könnyezik, elérhetõvé vált, és méltányolja a kapcsolatot ebben a pillanatban. Ez nagyon nehéz volt számára.
Azt mondta Rhondának, hogy bûnösnek érzi magát, úgy érzi, elbukott, és elkezdett belemerülni, hogy hogyan szeretett volna tovább próbálkozni. De leállítottam, mert Rhonda részérõl nem volt késztetés semmiféle beszélgetésre a jövõrõl.
Majd megkérdeztem, hogy azonosulni tudna-e azzal, amit Brian mondott. A tekintete üres volt - így javasoltam, hogy mondja meg neki, hogy nem tudja befogadni - ez volt az érzelmileg igaz állítás tõle.
A férfinak nagyon nehéz volt ezt hallania. Támogattam, hogy reagáljon felesége szavaira. Rhonda feleletként megjegyezte a dühöt, megbántódást és szomorúságot, amit látott férje szemeiben. Ezért kértem Briantõl, hogy nevezze meg, mi váltja ki ezeket az érzéseket belõle.
Rhonda figyelt, de aztán mondta, hogy nem akarom tovább folytatni, és rettenetesen érzem magam, mert tudom, hogy ez olyan nehéz neked.
Brian csak bezárkózott és magába húzódott, és láttam, hogy nem elérhetõ. Javasoltam, hogy mondja el, hogy jelenleg nem képes meghallgatni õt, de még ezt is nehezen tudta megtenni.
Így mondtam Rhondának, hogy beszéljen hozzám. Ez egy technika a párterápiában - támogatni az egyik személyt, ha a másik nem hozzáférhetõ, így a nyomás megszûnik; és a másik személy lehet csak egy szemtanú.
Rhonda azt mondta, hogy sok idõt akar neki adni, hogy elfogadja ezt a helyzetet, de én közöltem vele, hogy azt gondolom, valószínûleg sosem fogja. Szerette õt, és nem valószínû, hogy feladja. Ez egy kisebb sokk volt Rhondának.
Szóval még több érzelmet és személyes állítást húztam ki belõle.
Aztán Brian elérhetõvé vált, és Rhonda elmondta neki, hogy nagyon bûnösnek érzi magát, és nagyon sajnálja. Együtt sírtak. Közelebb akart menni, de Rhonda azt mondta - ne, tartsd a távolságot.
Megkérdeztem errõl, azt mondta, nem szereti többé. Kétségbe vontam ezt a kijelentést - a szeretet egy hibás elképzelésén alapul, miszerint teljességében egy érzés. Helyette kértem, hogy alakítsa át személyes állítássá. Azt mondta „bezártam az érzéseimet".
Ez egy kulcs kijelentés volt, mivel a probléma ezután cselekedettel, döntéssel és akarattal kapcsolatossá válik.
De nem volt itt az ideje ezzel foglalkozni - szimplán a tudomásul vétele bejáratot jelentett a jövõbeli választási lehetõségekbe.
Szóval kértem Briant, hogy jelezze, hogy hallja ezt, és mondja el neki az érzéseit. Sikerült így tennie, és mind a ketten sírtak.
Mégis, valami megváltozott. A lehetetlen közepén - és ki tudja, mit hoz a jövõ - sikerült mély, hiteles kapcsolatot kiépíteniük. Mind a ketten elértek a megrendülés pontjára, de a segítségemmel annak, aki még mindig a fedélzeten volt azokban az idõkben, képesek voltak tovább menni, és együtt lenni a tanácstalanságban és kétségbeesésben.
A végkimenetel ismeretlen. De a Gestalt ennek a mély, hiteles kapcsolatnak az elérésére összpontosít; mely az igazi kapcsolat alapkövévé válik – a dolog, ami világosan hiányzott kezdetben.

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Who is this blog for?

These case examples are for therapists, students and those working in the helping professions. The purpose is to show how the Gestalt approach works in practice, linking theory with clinical challenges.

Because this is aimed at a professional audience, the blog is available by subscription. Please enter your email address to receive free blog updates every time a new entry is added.

Gestalt therapy sessions

For personal therapy with me: www.qualityonlinetherapy.com

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Nyelvek:

HOME

Informed Consent & Rates

PROFESSIONAL TRAINING

Gestalt Therapy Defined

PROFESSIONAL SERVICES

PAYMENTS

OTHER STUFF

Links

Book:Advice for Men about Women

BLOGS

• English

Bahasa

Čeština

Deutsch

Español

Français

Greek ελληνικά

Hindi हिंदी

Magyar

Melayu

Italiano

Korean한국의

Polski

Português

Română

Russian Русский

Serbian српски

Chinese 中文

Japanese 日本語

Arabic العربية

English Bahasa Čeština Deutsch Español Filipino Français ελληνικά हिंदी Magyar Melayu Italiano 한국의 Polski Português Română Русский српски 中文 日本語 العربية

If you are interested in following my travels/adventures in the course of my teaching work around the world, feel free to follow my Facebook Page!

Can you translate into Hungarian? I am looking for volunteers who would like to continue to make this translation available. Please contact me if you would like to contribute.

Interested in Gestalt Therapy training?

Contact us?

vinaysmile

I publish this blog twice a week. It is translated into multiple languages. You are welcome to subscribe

logosm1

Links

Career Decision Coaching

Here

and here

Lifeworks

Gestalt training and much more

http://www.depth.net.au

For Men

Here is a dedicated site for my book Understanding the Woman in Your Life

http://www.manlovesawoman.com

The Unvirtues

A site dedicated to this novel approach to the dynamics of self interest in relationship

http://www.unvirtues.com

Learn Gestalt

A site with Gestalt training professional development videos, available for CE points

http://www.learngestalt.com

We help people live more authentically

Want more? See the Archives column here

Gestalt therapy demonstration sessions

Touching pain and anger: https://youtu.be/3r-lsBhfzqY (40m)

Permission to feel: https://youtu.be/2rSNpLBAqj0 (54m)

Marriage after 50: https://youtu.be/JRb1mhmtIVQ (1h 17m)

Serafina - Angel wings: https://youtu.be/iY_FeviFRGQ (45m)

Barb Wire Tattoo: https://youtu.be/WlA9Xfgv6NM (37m)

A natural empath; vibrating with joy: https://youtu.be/tZCHRUrjJ7Y (39m)

Dealing with a metal spider: https://youtu.be/3Z9905IhYBA (51m)

Interactive group: https://youtu.be/G0DVb81X2tY (1h 57m)